Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Хемптон, Дж. 150 випадків ЕКГ=150 ECG Cases [Текст] : двомовне видання : посібник / Дж. Хемптон, Д. Едлем, Д. Хемптон ; пер. О. Скакун ; пер. с англ., ред. Н. Середюк. - Київ : Медицина, 2020. - 344 с. : іл. (616.1-073/Х 37)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

Електрокардіографія здається складною для розуміння та засвоєння через різноманіття варіантів норми і велику кількість порушень серцевого ритму й функціонування провідної системи серця. Саме тому ця книга стане незамінною для тих, хто хоче опанувати методику реєстрації ЕКГ. У посібнику висвітлено основні принципи діагностики серцево-судинних захворювань і деяких позасерцевих патологічних станів. Описано найважливіші порушення серцевого ритму й провідності, ЕКГ-патерни конкретних захворювань серця і порушень водно-електролітного балансу. Подано 150 прикладів ЕКГ. До кожного з них додається стисла інформація про пацієнта, його скарги, дані анамнезу і фізикального обстеження. Посібник має дві частини. Частина 1 «ЕКГ у повсякденній практиці» містить ЕКГ, які часто спостерігаються у практичній діяльності лікарів. У частині 2 «Складні ЕКГ» наведено ЕКГ, які потребують певних навичок для їх розшифрування і рідше трапляються у клінічній практиці. Структура книги полегшує засвоєння методу ЕКГ: спочатку пропонуються електрокардіограми пацієнта з інформацією про нього, читач може уважно їх розглянути, виявити ознаки патології, сформулювати висновок і визначити тактику ведення пацієнта, а після цього перевірити свої міркування, порівнюючи їх з наведеними в посібнику.
Для студентів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики та сімейної медицини, терапевтів, лікарів функціональної діагностики, кардіологів, а також медичних сестер.

Детальніше...

Маркданте, К. Дж. Основи педіатрії за Нельсоном [Текст] : у 2 т. Т. 1 / К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман ; пер. з англ.; наук. ред. пер. В. С. Березенко, Т. В. Починок. - Київ : Медицина, 2019. - 378 с. (618.9/М 26)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

«Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

Детальніше...

Кумар, В. Основи патології за Роббінсом [Текст] : у 2 т. Т. 2 / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; пер. з англ. : наук. ред. пер.: Сорокіна І., Гичка С., Давиденко І. - Київ : Медицина, 2020. - 532 с. : іл. (616.1/9/К 90)

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Детальніше...

Неотложная рентгендиагностика в неонатологии и педиатрии (атлас рентгеновских изображений) [Текст] -СПб, 2020. - 184 с. : ил. (616.073.4/Н 52)

В руководстве представлены результаты исследований новорожденных и детей с различными заболеваниями органов грудной и брюшной полостей с проведением рентгенологического исследования на основе более 5-летнего обобщения результатов работы рентгеновского отделения. Представлена рентгенологическая семиотика различных заболеваний органов грудной клетки и брюшной полости. Руководство предназначено для врачей - рентгенологов, неонатологов, педиатров и врачей других смежных специальностей. Руководство может быть рекомендовано для подготовки специалистов в рамках последипломного профессионального образования.

Детальніше...

Свінціцький, А. С. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини [Текст] : навчальний посібник / А. С. Свінціцький. - Київ : Медицина, 2019. - 1008 с. : іл. (616.07/С 24)

У навчальному посібнику висвітлено сучасну інформацію про методи діагностики в клініці внутрішньої медицини з урахуванням рекомендацій провідних світових та європейських наукових товариств. Детально розглянуто питання фізикального, лабораторного та інструментального дослідження основних систем організму (серцево-судинної, дихальної, травної, опорно-рухової, сечовидільної, кровотвірної) та при алергійних захворюваннях. Для лікарів-практиків терапевтичного профілю (лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, ревматологів, нефрологів, гематологів, алергологів), аспірантів, лікарів-інтернів, резидентів і студентів медичних закладів вищої освіти.

Детальніше...

Клінічна фармакологія [Текст] : навчальний посібник / Є. І. Шоріков [и др.] ; Буковинський держ.мед.ун-т. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 512 с. (615.5/К 49)

Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожної з тем, основні фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості груп лікарських засобів, які знайшли своє використання у лікуванні певного переліку захворювань, клініко-фармакологічні підходи до вибору й оцінки ефективності та безпеки дії препаратів для лікування хворих. Наведено інформацію про клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів. Автори сподіваються, книга буде корисною для навчання інтернів, аспірантів та лікарів різних спеціальностей

Детальніше...

Мазур, І. П. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології [Текст] : навчальний посібник / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - 2-е вид. - Київ : Медицина, 2019. - 376 с. (616.31-08/М 13)

У навчальному посібнику подано загальні питання клінічної фармакології в стоматології — фармакокінетику, фармакодинаміку лікарських засобів, особливості дозування при різних фізіологічних станах та захворюваннях. Велику увагу приділено взаємодії лікарських засобів і несприятливим побічним реакціям на лікарські засоби, механізмам та клінічним проявам впливу лікарських засобів на стан порожнини рота. Викладено основні положення клінічної фармакогенетики, фармакоекономічні й фармакоепідеміологічні аспекти діяльності лікаря-стоматолога. Детально охарактеризовано лікарські засоби, які використовують у стоматології як для системного, так і для місцевого лікування. У розділі «Фармакотерапія в практичній діяльності лікаря-стоматолога» надано практичні рекомендації на засадах доказової медицини щодо застосування лікарських засобів при лікуванні основних стоматологічних захворювань. Розглянуто провідні аспекти медикаментозної профілактики транзиторної бактеріємії та допомоги при невідкладних станах. Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань. Видання проілюстроване таблицями, схемами, малюнками. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.

Детальніше...

Інфекційні хвороби [Текст] : підручник / В. М. Козько [и др.] ; ред. В. М. Козько. - Київ : Медицина, 2019. - 312 с. (616.9/І 74)

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, ускладнення, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. Зокрема висвітлено теми, які виносять на самостійне позааудиторне опрацювання. Особливу увагу приділено питанням загальної інфектології, догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги. У підручнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій. Для студентів медичних закладів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» зі спеціальності «Медсестринство» напряму підготовки «Охорона здоров’я».

Детальніше...

Імунопрофілактика інфекційних хвороб [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. І. Чернишова [и др.] - Київ : Медицина, 2019. - 320 с. (616.9/І 55)

У навчально-методичному посібнику викладено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблеми, які трапляються в лікарській практиці. Описано методи підвищення безпечності щеплень та моніторингу проведення вакцинації. Наведено джерела антивакцинальної кампанії, показано значення комунікаційної політики для ефективного проведення імунопрофілактики. Детально описано організацію вакцинального процесу, імунопрофілактику окремих інфекцій. Нове видання доповнено особливостями вакцинації при різних клінічних ситуаціях. Матеріали, наведені в посібнику «Iмунопрофілактика інфекційних хвороб» за редакцією Л.I. Чернишової, Ф.I. Лапія, А.П. Волохи, із точки зору Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ України відповідають сучасним вимогам. Для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної освіти, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів, дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких педіатричних спеціальностей, а також студентів медичних закладів вищої освіти.

Детальніше...

Беляев, А. П. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований [Текст] : учебник / А. П. Беляев, Д. Ю. Ивкин ; ред. А. П. Беляев. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 400 с. (61:34/Б 44)

На доступном научно-методическом уровне изложены основы естественно-научных методов анализа, используемых в современной судебно-технической экспертизе. Издание состоит из восьми частей, каждая из которых посвящена конкретному базисному методу. Цель книги - помочь в формировании у обучающихся умений, знаний и навыков, необходимых при освоении специальных дисциплин экспертно-криминалистического цикла. Учебник рекомендован студентам и аспирантам медицинских и фармацевтических вузов при изучении естественных дисциплин.

Детальніше...