Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Джанашия, П. Х. Неотложная кардиология [Текст] : монография / П. Х. Джанашия, Н. М. Шевченко, С. В. Олишевко. - Москва : БИНОМ, 2020. - 288 с. (616.1-08/Д 40)

Дата надходження: 1 березня 2021 р.

Результаты рандомизированных контролируемых исследований значительно изменили наши представления о лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Появился термин «медицина, основанная на доказательствах» («evidence-based medicine»). Все большее значение придается не только оценке клинического и гемодинамического эффектов лечебных мероприятий и лекарственных препаратов, но и влиянию их на течение заболевания, на прогноз и продолжительность жизни больного.

Детальніше...

Кример, Д. Неотложная дерматология: диагностика и лечение [Текст] : справочное издание / Д. Кример, Дж. Баркер, Ф. Кердел ; пер. с англ. под ред. О. Ю. Олисовой, Н. Г. Кочергина. - Москва : Практическая медицина, 2019. - 288 с. : ил. (616.5/К 82)

Дата надходження: 1 березня 2021 р.

В справочнике описаны болезни кожи, протекающие с острой симптоматикой и серьезными осложнениями. Представленные заболевания охватывают все распространенные воспалительные и инфекционные дерматозы, а также ряд более редких состояний. Кроме того, включены разделы по опухолям, заболеваниям соединительной ткани, дерматозам путешественников, лекарственной сыпи. Также описана сыпь, вызванная влиянием окружающей среды и физическими факторами.

Детальніше...

Інфекційні хвороби [Текст] : підручник. Т. 2 / М. А. Андрейчин [и др.] ; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин ; Харківська мед.акад.післядип.освіти, Тернопільський ДМУ ім. І. Я. Горбачевського. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 726 с. (616.9/І 74)

Дата надходження: 1 березня 2021 р.

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Детальніше...

Інфекційні хвороби [Текст] : підручник. Т. 1 / М. А. Андрейчин [и др.] ; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин ; Харківська мед.акад.післядип.освіти, Тернопільський ДМУ ім. І. Я. Горбачевського. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 652 с. (616.9/І 74)

Дата надходження: 1 березня 2021 р.

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Детальніше...

Ендопротезування при дисплазії кульшового суглоба [Текст] : монографія / М. В. Полулях [и др.]. - Київ : Вид-во Сталь, 2020. - 131 с. : іл. (617.47/Е 62)

Дата надходження: 1 березня 2021 р.

В монографії висвітлені рентгенологічні особливості кульшового суглоба при дисплазії, представлені результати біомеханічного моделювання зон навантаження в кульшовому суглобі після протезування та обгрунтовано оптимальне положення ацетабулярного компонента протеза. Обгрунтовано диференційований підхід до ендопротезування кульшового суглоба в залежності від типу дисплазії, представлено розроблену авторами методику ендопротезування при тяжких типах дисплазії кульшового суглоба. Книга розрахована на широке коло спеціалістів; орто- педів-травматологів, хірургів, студентів вищих навчальних закладів.

Детальніше...

Ендокринологія [Текст] : підручник / П. М. Боднар [и др.] ; ред.: Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин. - Вид. 5-е, онов. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 536 с. : іл. (616.4/Е 62)

Дата надходження: 26 лютого 2021 р.

Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.

Детальніше...

Курило, В. О. Загальна та медична психологія [Текст] : навчальний посібник / В. О. Курило ; Запорізький держ.мед.ун-т МОЗ України. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. - 362 с. (88.4/К 93)

Дата надходження: 26 лютого 2021 р.

Навчальний посібник розроблений на основі власного досвіду практичної, дослідницької та викладацької роботи автора, узагальнення досвіду зарубіжної та вітчизняної шкіл. Представлений матеріал успішно апробований в процесі викладання медичної психології в Запорізькому державному медичному університеті. Видання призначене, насамперед, для студентів медичних вузів, психологів та лікарів. Зміст навчального посібника охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних студенту для вивчення загальної медичної психології. Підручник побудовано за розділами, які містять різні загальні та приватні питання медичної психології. Належне місце мають методи психологічного дослідження. У першій частині висвітлено психічні процеси і стани особистості, у другій частині – психологія особистості, у третій частині – теорія особистості. Представлена інформація допоможе студентам у формуванні творчого ставлення до вирішення питань медичної психологічної практики.

Детальніше...

Инсульт у взрослых: центральный парез верхней конечности [Текст] : клинические рекомендации / ред.: О. А. Мокиенко, Н. А. Супонева. - Москва : [б. и.], 2018. - 224 с. (616.8/И 72)

Дата надходження: 26 лютого 2021 р.

Клинические рекомендации призваны предоставить медицинскому работнику практическую информацию, которая может помочь при выборе наиболее успешной стратегии ведения пациента с учётом её влияния на исход заболевания. Согласно современным принципам клинической практики, основу клинических рекомендаций составляет доказательная медицина. Клинические рекомендации под общей редакцией О.А. Мокиенко и Н.А. Супоневой разработаны обширной рабочей группой российских независимых экспертов с целью оптимизации реабилитации больных с центральным парезом руки.

Детальніше...

Кусов, В. В. Карманный справочник дерматолога [Текст] : справочное издание / В. В. Кусов. - 3-е изд. - Москва : Практическая медицина, 2019. - 352 с. (616.5/К 94)

Дата надходження: 26 лютого 2021 р.

Справочник содержит описания наиболее распространенных заболеваний кожи. Для облегчения проведения дифференциального диагноза кожные болезни сгруппированы по характеру первичных клинико-морфологических проявлений. Приведенные нозологические формы включают в себя как описание характера высыпаний, так и основные, необходимые характеристики данной болезни для постановки врачом правильного клинического диагноза. Освещены также гистологическая картина, перечень заболеваний, с которыми нужно проводить дифференциальный диагноз, тактические и схематические указания, направленные на лечение данной болезни.

Детальніше...

Ратнер, А. Ю. Неврология новорожденных. Острый период и поздние осложнения [Текст] : монография / А. Ю. Ратнер. - 7-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 368 с. : ил. (618.95/Р 25)

Дата надходження: 26 лютого 2021 р.

В монографии рассматривается патология нервной системы новорожденных, возникшая в результате как патологических, так и физиологических родов. В данной книге обобщены данные о механизме и морфологии родовых повреждений. Приводится подробное описание безусловных рефлексов новорожденных, их клинические варианты и динамика в зависимости от уровня поражения нервной системы. Детально рассматривается клиническая картина их развития (острые нарушения спинального и мозгового кровообращения, шейный остеохондроз, "цервикальная" близорукость, ночной энурез, нейроортопедические осложнения, судорожные состояния у детей и др.).

Детальніше...