Враховуючи СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2015 «Настанови. Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду» у фармацевтичних компаніях повинні бути створені відділи або особи, відповідальні за фармаконагляд. В Україні заявник (власник реєстраційного посвідчення) повинен здійснювати моніторинг безпеки лікарських засобів, включаючи моніторинг літератури (Модуль VI.C.2.2.3. «Повідомлення про випадки побічних реакцій, опубліковані в медичній літературі»).  Компанія може використовувати послуги третьої сторони для проведення моніторингу опублікованої наукової та медичної літератури  (Модуль VI. Додаток 2.9. «Моніторинг літературних джерел як послуга»).

Відділ медичних наук ВОУНМБ ім. К.А. Тімірязєва пропонує послугу моніторингу літературних джерел для виявлення випадків підозрюваних побічних реакцій. Пошук здійснюється у 126 назвах медичних періодичних видань кваліфікованими працівниками бібліотеки.

Послуга здійснюється згідно загальних принципів моніторингу випадків виникнення підозрюваних побічних реакцій, описаних у науковій та медичній літературі, що надано у модулі VI.В.1.1.2. Відповідальна особа раз на тиждень надає звіт про відсутність виявлених побічних реакцій у літературі. У разі виявлення статті з релевантним випадком, повідомлення та сканкопія статті негайно надсилається до компанії. У щотижневому звіті вказується виявлена побічна реакція.

Бібліотека протягом 5 років має досвід співпраці  з 4-ма фармацевтичними компаніями, які працюють на ринку України.