Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженності. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України.

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень.

Розділ 21

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ ПЕРИ- IНЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Розділ 22

СЕПСИС НОВОНАРОДЖЕНИХ.

Розділ 23

АНЕМІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 24

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ

Розділ 25

ЕНДОКРИНОПАТІЇ

Розділ 26

СПАДКОВІ ХВОРОБИ ОБМІНУ РЕЧОВИН У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 27

ХВОРОБИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ (ПЕРВИННІ ІМУНОДЕФІЦИТИ)

Розділ 28

СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ГЕНЕТИЧНІ СИНДРОМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 29

РЕТИНОПАТІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

Розділ 30

КАТАМНЕСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ

Розділ 31

ПЕРИНАТАЛЬНА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

Розділ 32

ТЕХНІКА ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ У НЕОНАТОЛОГІЇ

  • Маніпуляції на судинах
  • Маніпуляції на органах дихання
  • Кардіологічні маніпуляції
  • Нейрохірургічні маніпуляці

Абдомінальні операції