Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженності. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України.

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Розділ

ПАТОЛОГІЯ ГЕМОСТАЗУ. ГЕМОРАГІЧНА ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 16

ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 • Оцінювання тяжкості дихальних розладів у новонароджених
 • Патогенез дихальної недостатності в новонароджених
 • Киснева терапія і дихальна підтримка
 • Стратегії кисневої терапії та дихальної підтримки в новонароджених із різними захворюваннями легень
 • Моніторинг функції дихання в інтенсивній терапії новонароджених
 • Респіраторний дистрес-синдром
 • Транзиторне тахіпное новонароджених
 • Синдром аспірації меконію
 • Стійка легенева гіпертензія новонародженого
 • Найважливіші синдроми витоку повітря у новонароджених
 • Пневмонії новонароджених
 • Бронхолегенева дисплазія

Розділ 17

АСФІКСІЯ. ПОЧАТКОВА І РЕАНІМАЦІЙНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ

Розділ 18

ШОК У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 19

ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

 • Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи новонароджених
 • Основні чинники, що регулюють гемодинаміку у новонародженого
 • Серцево-судинні порушення, що виникають у перинатальний період
 • Недостатня адаптація циркуляції при народженні
 • Природжені вади серця (конгенітальні захворювання серця)
 • Фіброеластоз ендокарда
 • Порушення серцевого ритму та провідності у новонароджених
 • Відкрита артеріальна протока в передчасно народжених дітей
 • Пульсоксиметричний скринінг критичних природжених вад серця у новонароджених

Розділ 20

ЖОВТЯНИЦІ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

 • Гемолітична хвороба плода і новонародженого
 • Диференційна діагностика неонатальних жовтяниць

Синдром холестазу в новонароджених дітей