Дата надходження: 25 березня 2021 р.

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженності. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України.

ЗМІСТ

Передмова

Вступне слово

Перелік умовнріх скорочень

Розділ 1

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ ТА БІОЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ НЕОНАТОЛОГА

Розділ 2

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ

ОСНОВИ РОБОТИ НЕОНАТОЛОГА

 • Нормативно-правові засади служби охорониздоров’я матері та дитини
 • Показники перинатального періоду
 • Динаміка здоров’я потомства, що народилося в Україні у 2000-2018 рр.

Розділ з

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ ПЛОДА

Розділ 4

ЗДОРОВА НОВОНАРОДЖЕНА ДИТИНА

Розділ 5

ПІДТРИМКА ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ

Розділ 6

ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНІ ДІТИ. МЕТОД «МАТИ-КЕНГУРУ»

Розділ 7

ДІТИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

Розділ 8

НОВОНАРОДЖЕНІ, ЯКІ РОЗВИВАЛИСЯ ЗА УМОВ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ

Розділ 9

ПЕРЕНОШЕНІ НОВОНАРОДЖЕНІ

Розділ 10

ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ, ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ, ПУПОВИННОГО ЗАЛИШКУ ТА ПУПКОВОЇ РАНКИ

Розділ 11

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Парентеральне харчування новонароджених

 • Ентеральне харчування недоношених новонароджених
 • Непереносимість харчування (харчова інтолерантність) у недоношених новонароджених дітей

Розділ 12

ХІРУРГІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

 • Загальна клінічна симптоматика хірургічної патології у новонароджених
 • Ведення новонароджених з природженими вадами розвитку щелепно-лицьової ділянки, верхніх дихальних шляхів і трахеї
 • Природжені вади розвитку легень
 • Атрезія стравоходу
 • Природжена трахеостравохідна нориця
 • Природжені вади розвитку шлунка
 • Природжена кишкова непрохідність
 • Атрезія клубової кишки
 • Меконіальна кишкова непрохідність (меконіальний ілеус)
 • Хвороба Гіршпрунга
 • Атрезія ануса і прямої кишки
 • Порушення ротації кишечника (мальротація)
 • Природжені діафрагмальні грижі й евентрація діафрагми
 • Грижі пупкового канатика (омфалоцеле)
 • Гастрошизис
 • Атрезія жовчних проток
 • Крижово-куприкова тератома
 • Защемлені пахові грижі
 • Окремі гнійно-запальні захворювання новонароджених
 • Перфоративний перитоніт новонароджених
 • Спонтанна кишкова перфорація
 • Синдром короткої кишки. Синдром кишкової недостатності
 • Стандартизовані протоколи для відновлення ентерального харчування після операції

Розділ 13

НЕКРОТИЗУЮЧИЙ ЕНТЕРОКОЛІТ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 14

ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

 • Неврологічний огляд новонародженого
 • Ппоксичні ураження центральної нервової системи

Травматичні ушкодження нервової системи