У навчальному посібнику наведено сучасні погляди на електрофізіологічні механізми формування ЕКГ, варіанти нормальної ЕКГ та її зміни при найпоширеніших хворобах серця. Книга значною мірою враховує еволюцію сучасних класифікацій, зміни підходів до діагностики та ведення пацієнтів із серцево-судинними хворобами. Вказано на шляхи продовження обстеження і лікування пацієнтів у випадку виявлення змін ЕКГ. Посібник містить майже 170 оригінальних ілюстрацій, у кожному з 14 розділів наведено резюме з його основними положеннями «Nota bene».

Зміст:
1. Електрофізіологічні основи ЕКГ. Нормальна ЕКГ
2. ЕКГ при гіпертрофії камер серця
3. Порушення внутрішньошлуночкової провідності
4. Класифікація аритмій серця. Порушення автоматизму. Дисфункція синусового вузла
5. Екстрасистолія і парасистолія
6. Суправентрикулярні тахікардії
7. Фібриляція і тріпотіння передсердь
8. Шлуночкові тахікардії
9. Синдроми передчасного збудження шлуночків
10. Електрокардіографічні синдроми та феномени
11. Атріовентрикулярні блокади
12. ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції
13. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда
14. Зміни ЕКГ при окремих хворобах серця, електролітних розладах та внаслідок дії препаратів