НАЗВА ВИДАННЯ              

 2018  

 2019         

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ          
   
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕД., АКУШ. ТА ГІНЕК.             електр. журнал 1 - 2 1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 - 6
1 - 2
АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА                    електр. журнал 1 - 4  
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 1 - 9
1 - 7
З ТУРБОТОЮ ПРО ЖІНКУ 1 - 9
1 - 4
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ 1 - 8
1 - 5
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 1 - 3
 
     
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ    
2  3
1 - 4
1 - 4
1  1 - 2
МЕДИЦИНА БОЛЮ                                                     електр. журнал 1 - 4
1 - 2 
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ    
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 4
1 - 2 
ГЕПАТОЛОГИЯ                                                          електр. журнал 1 - 3 1 - 2
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ                 електр. журнал 1 - 6
1 - 4
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 5
     
ГЕМАТОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ                                           електр. журнал 1 - 4
1 - 3
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ    ел. ж-л
1 - 4
     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА  ВЕНЕРОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ  И ВЕНЕРОЛОГИИ                електр. журнал 1 - 6
1 - 3
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ 1 - 4
1 - 3 
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ                    електр. журнал 1   
РОССИЙСКИЙ Ж-Л КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 1 - 3   
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 3
     
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ    
ДІАБЕТ, ОЖИРІННЯ, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 1 - 4
 
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ                                                    електр. журнал 1 - 4
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ         ел. ж-л 1 - 4
1 - 2
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 8
1 - 7
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ                                       електр. журнал 1 - 3  
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 1 - 3
 
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 4
РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 1 - 6
1 - 5
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ                                                  електр. журнал 1 - 6  
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ 1 - 4 1 - 2 
     
ІМУНОЛОГИЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ    
АСТМА И АЛЛЕРГИЯ                                         електр. журнал 1 - 3  
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ 1 - 4
1 - 4
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 8
1 - 8
     
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ    
АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ 1 - 6
1 - 5
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ 1 - 4
1 - 4
ИНФЕКЦИЯ И ИММУНИТЕТ                                          електр. журнал 1 - 4 1
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 1 - 4
1  - 2
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 1 - 3   
     
КАРДІОЛОГІЯ    
АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ                                            електр. журнал 1 - 4  
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ                         
1 - 6
1 - 6
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ                                           електр. журнал 1 - 4  
КАРДИОЛОГИЯ 1 - 6
 
КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ 1 - 4
1 - 3
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ                                                                                 електр. журнал
1 - 4
 
НОВОСТИ КАРДИОЛОГИИ                                           електр. журнал 1 - 3
 
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ             електр. журнал 1 - 12
СЕРЦЕ І СУДИНИ 1 - 4
1 - 3
СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ та коморбідні стани           електр. журнал  
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 6
1 - 6
     
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА    
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 1 - 6
  ----
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА
1 - 3
1 - 6
     
НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ    
НЕЙРО NEWS 1 - 10
1 - 8
АРХІВ ПСИХІАТРІЇ                                                     електр. журнал 1 - 4  
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім. Б. М. Маньковського
1 - 4
1 - 4 
Ж-Л НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. КОРСАКОВА 1 - 12
1 - 10
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ                          
1 - 4
1 - 3
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 8
1 - 7
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ                                   електр. журнал 1 - 2
 
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ                                                    електр. журнал 1 - 4  
РУССКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ                       електр. журнал 1 - 4  
СОВРЕМ. ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ     електр. журнал 1 - 4  
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
1 - 4
     
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА    
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 1 - 8
1 - 7
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ                     електр. журнал 1 - 3
 
ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ 1 - 3
 
     
ОНКОЛОГІЯ    
ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ                                              електр. журнал 1 - 6
 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ                                   електр. журнал
1 - 4  
КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                           електр. журнал 1 - 4  
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ                                     1 - 4
1 - 3
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                                                  електр. журнал
1  
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ                    електр. журнал 1 - 2
 
ОНКОУРОЛОГИЯ                                                        електр. журнал 1  
ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ                                         електр. журнал
1  
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПР. СИСТЕМЫ                        електр. журнал
1 - 4  
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ    ел. ж-л
1 - 2  
САРКОМЫ КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ОПУХОЛИ КОЖИ         ел. ж-л 1 - 4   
     
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 4
1 - 3
ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 1 - 6
1 - 6
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 11
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ 1 - 12
1 - 12
УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ                                         електр. журнал 1 - 4
 
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
1 - 11
     
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 1 - 6
1 - 3
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГЯ 1 - 4
1 - 2
     
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ 1 - 6
1 - 5
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ Ж-Л 1 - 6
1 - 6
 АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ                              електр. журнал
1 - 2  
     
ПЕДІАТРІЯ    
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР 1 - 6
1 
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 1 - 8 1 - 4
З ТУРБОТОЮ ПРО ДИТИНУ 1 - 3
 
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛ. 1 - 4
1 - 3
НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА 1 - 4
 
ПЕДИАТРИЯ. ж-л им. СПЕРАНСКОГО 1 - 4
4 - 5
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1 - 4
1 - 3
РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ 1 - 6
 
СУЧАСНА  ПЕДИАТРІЯ 1 - 8
1 - 6
     
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ    
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ                             електр. журнал 1 - 3  
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 1 - 3  
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4
1 - 4
     
РЕВМАТОЛОГІЯ    
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                   електр. журнал 1 - 6  
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 4
1 - 2
СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                                  електр. журнал 1 - 4 
     
РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 1 - 4
1 - 5
МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1 - 3
 
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТР. Ж-Л ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ електр. журнал 1 - 4
 
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
1 - 3
     
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА    
ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
 1 - 12
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 12
 1 - 12
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 1 - 8
 
МЕДСЕСТРИНСТВО 1 - 4
1 - 3
     
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА    
БІБЛІОТЕКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА МЕДСЕСТРИ 1 - 4
 
РОССИЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ                                 електр. журнал 1 - 4  
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА 1 - 6
1 - 4
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ  9,10  
     
СТОМАТОЛОГІЯ    
ДЕНТ АРТ 1 - 4
1 
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ                                         електр. журнал 1 - 4  1 - 3
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ 1 - 4
1 - 4
СОВРЕМЕННАЯ ОРТОДОНТИЯ 1 - 4
1 - 2
СТОМАТОЛОГ ИНФО 1 - 12
1 - 8
     
ТЕРАПІЯ    
ВРАЧ 1 - 6
 
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ 1 - 12
1 - 4
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                       електр. журнал 1 - 3
 
ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО 1 - 8
1 - 3
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ 1 - 8
1 - 4
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР 1 - 4
1 - 4
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ 1 - 6
 
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. THERAPIA 1  
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ Ж-Л 1 - 4 1 - 4
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ 1 - 9
1 - 3
     
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ    
БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК 1 - 4
ВЕСТНИК ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 1 - 2
 
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ,ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ 1 - 4
1 - 3 
ГЕНИЙ ОРТОПЕДИИ 1 - 4 1 - 4
ОРТОПЕДИЯ,ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 1 - 4  1 - 2
ТРАВМА                                                                   
1 - 6
1 - 5
     
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА    
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 1 - 2   
     
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ    
НЕФРОЛОГИЯ 1 - 4
1 - 5
ПОЧКИ                                                           
1 - 4
1 
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ 1 - 4
1 - 3
УРОЛОГИЯ 1 - 4
1 - 4
УРОЛОГІЯ                                                     
1 - 4
1 - 3
     
ФАРМАКОЛОГІЯ    
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ 1 - 4
1 - 4
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 1 - 4
 1 - 2
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6
1 - 6
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС                          1 - 4
1 - 2
     
ФІЗІОТЕРАПІЯ    
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА                                                  електр. ж-л 1 - 4
 
     
ФТИЗІАТРІЯ    
ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 1 - 6
1 - 10
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ 1 - 4
1 - 2
     
ХІРУРГІЯ    
АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                    електр. журнал 1 - 4
1 - 2 
ВЕСТНИК ХИРУРГИИ им. ГРЕКОВА 1 - 6
 
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 1 - 3
 
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ 1 - 10
1 - 9
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙРОХІРУРГІЧНИЙ Ж-Л                      електр. журнал 1 - 4
1
ХИРУРГИЯ 1 - 6
1 - 10
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ 1 - 4  
ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ 1 - 4
1 - 2 
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ 1 - 4 1 - 2
     
МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ    
АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ                              електр. журнал 1 - 6  1 - 3
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  електр. журнал
1 - 4  1 - 3
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                              електр. журнал 1 - 4
1 - 2
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я                                            електр. журнал 1 - 4 1 - 4 
ЖУРНАЛ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ            електр. журнал 1 - 4 1 - 3
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТ. МЕДИЦИНИ     електр. журнал 1 - 4 1 - 3
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ 1 - 4
1 - 3
КЛИНИЦИСТ                                                               електр.журнал 2
 
ЛІКИ УКРАЇНИ 1 - 10
1 - 8
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 4   
МЕДИЦИНА БОЛЮ    
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА 1 - 4
1 - 3
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ                                    1 - 4
1 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ                      електр.журнал 1 - 4
1 - 2
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ  Ж-Л 1 - 4
1 - 3
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                       електр. журнал 1 - 10
 
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л 1- 12  1 - 12
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ                 електр. журнал 1 - 4
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ 1 - 12
1 - 2
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС 1 - 6
1 - 5
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1 - 6
1 - 5