НАЗВА ВИДАННЯ              

 2020  

 2019         

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ          
   
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕД., АКУШ. ТА ГІНЕК.             електр. журнал   1
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ   1 - 2
ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 1 1 - 9
З ТУРБОТОЮ ПРО ЖІНКУ   1 - 4
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ   1 - 8
     
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ    
  3 - 4
1 - 4
  1 - 2
МЕДИЦИНА БОЛЮ                                                     електр. журнал   1 - 2 
     
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ    
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ   1 - 4
ГЕПАТОЛОГИЯ                                                          електр. журнал   1 - 2
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ                 електр. журнал   1 - 6
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 1 1 - 5
     
ГЕМАТОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ГЕМАТОЛОГИИ                                           електр. журнал  
1 - 4
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ    ел. ж-л
 
     
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА  ВЕНЕРОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ  И ВЕНЕРОЛОГИИ                електр. журнал   1 - 3
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ   1 - 4 
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ                    електр. журнал    
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ 1 1 - 4
     
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ    
ДІАБЕТ, ОЖИРІННЯ, МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ   1 - 6
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ                                                    електр. журнал  
КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ ТА ЕНДОКРИННА ХІРУРГІЯ         ел. ж-л   1 - 2
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1  1 - 8
ОЖИРЕНИЕ И МЕТАБОЛИЗМ                                       електр. журнал    
ПРОБЛЕМЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ   1 - 4 
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
1 - 4
РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ   1 - 6
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ                                                  електр. журнал    
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ   1 - 4 
     
ІМУНОЛОГИЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ    
АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ   23-24
АСТМА И АЛЛЕРГИЯ                                         електр. журнал   1 - 3
АСТМА ТА АЛЕРГІЯ   1 - 4
КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ, АЛЕРГОЛОГІЯ, ІНФЕКТОЛОГІЯ 1  1 - 8
     
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ    
АКТУАЛЬНА ІНФЕКТОЛОГІЯ 1  1 - 6
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ   1 - 4
ИНФЕКЦИЯ И ИММУНИТЕТ                                          електр. журнал   1 - 4
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ   1 - 2
     
КАРДІОЛОГІЯ    
АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ                                            електр. журнал   1 - 3
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ                         
1  1 - 6
ВЕСТНИК АРИТМОЛОГИИ                                           електр. журнал   1 - 3
КАРДИОЛОГИЯ 1
 
КАРДІОХІРУРГІЯ ТА ІНТЕРВЕНЦІЙНА КАРДІОЛОГІЯ 1 - 2
1 - 4
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ                                                                                 електр. журнал
   
НОВОСТИ КАРДИОЛОГИИ                                           електр. журнал    
РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ             електр. журнал  
СЕРЦЕ І СУДИНИ   1 - 3
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л 1  1 - 6
     
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА    
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА     ----
ЛАБОРАТОРНА СПРАВА
1 - 2
1 - 6
     
НЕВРОЛОГІЯ І ПСИХІАТРІЯ    
НЕЙРО NEWS 1 - 3
1 - 10
АРХІВ ПСИХІАТРІЇ                                                     електр. журнал    
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім. Б. М. Маньковського
  1 - 4 
Ж-Л НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ им. КОРСАКОВА 1
1 - 12
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ                          
  1 - 4
МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1  1 - 8
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ                                   електр. журнал   1 - 4 
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ                                                    електр. журнал   1
РУССКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ                       електр. журнал    
СОВРЕМ. ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ     електр. журнал    
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ Ж-Л   1 - 4
     
НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА    
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ   1 - 8
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ                     електр. журнал    
ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ    
     
ОНКОЛОГІЯ    
ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ                                              електр. журнал    
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ                                   електр. журнал
  1 - 3
КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                           електр. журнал    
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ                                       1 - 3
ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ                                                  електр. журнал
  1 - 4 
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ                    електр. журнал    
ОНКОУРОЛОГИЯ                                                        електр. журнал    
ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ                                         електр. журнал
   
ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПР. СИСТЕМЫ                        електр. журнал
   
РОССИЙСКИЙ Ж-Л ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ    ел. ж-л
   
САРКОМЫ КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ОПУХОЛИ КОЖИ         ел. ж-л
 
 
     
ОРГАНІЗАЦІЯ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я    
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я   1 - 3
ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 1  1 - 6
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 12
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ 1 - 2
1 - 12
УКРАЇНА. ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ                                         електр. журнал    
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 1 - 4
1 - 12
     
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ   1 - 6
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГЯ   1 - 3
     
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ   1 - 5
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ Ж-Л 1
1 - 6
 АРХІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ УКРАЇНИ                              електр. журнал
   
     
ПЕДІАТРІЯ    
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР
1 - 4
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 1 - 8
З ТУРБОТОЮ ПРО ДИТИНУ    
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛ.   1 - 3
НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА   3 - 4
ПЕДИАТРИЯ. ж-л им. СПЕРАНСКОГО
4 - 6
ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ   1 - 4
СУЧАСНА  ПЕДИАТРІЯ
1 - 8
     
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ    
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПУЛЬМОНОЛОГИЯ                             електр. журнал    
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ    
УКРАЇНСЬКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ   1 - 4
     
РЕВМАТОЛОГІЯ    
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                   електр. журнал   1 - 6 
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 1 - 4
СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ                                  електр. журнал  
     
РЕНТГЕНОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ    
ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ   1 - 6
МЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ    
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТР. Ж-Л ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ електр. журнал    
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л   1 - 4
     
СЕСТРИНСЬКА СПРАВА    
ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 4
 1 - 12
ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 1 - 2 
 1 - 12
МЕДСЕСТРИНСТВО   1 - 4
     
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА    
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА   1 - 6
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ    
     
СТОМАТОЛОГІЯ    
ДЕНТ АРТ
1 - 4
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ                                         електр. журнал   1 - 3
НОВИНИ СТОМАТОЛОГІЇ 1  1 - 4
СОВРЕМЕННАЯ ОРТОДОНТИЯ   1 - 24
СТОМАТОЛОГ ИНФО   1 - 8
     
ТЕРАПІЯ    
ВРАЧ    
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ 1
1 - 4
ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО   1 - 3
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ 1 - 5
1 - 10
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР
1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ Ж-Л 1 - 4
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ   1 - 3
     
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ    
БОЛЬ. СУСТАВЫ. ПОЗВОНОЧНИК   1 - 4
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ,ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ   1 - 4
ГЕНИЙ ОРТОПЕДИИ   1 - 4
ОРТОПЕДИЯ,ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 1   1 - 4
ТРАВМА                                                                   

1 - 6
     
УРОЛОГІЯ ТА НЕФРОЛОГІЯ    
НЕФРОЛОГИЯ   1 - 6
ПОЧКИ                                                           
  1 - 4
УКРАЇНСЬКИЙ Ж-Л НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ
1 - 4
УРОЛОГИЯ   1 - 5
УРОЛОГІЯ                                                     

1 - 4
     
ФАРМАКОЛОГІЯ    
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ 1 1 - 4
РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ   1 - 2
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 1 - 6
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС                            1 - 2
     
ФІЗІОТЕРАПІЯ    
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА                                                  електр. ж-л   1 - 3
     
ФТИЗІАТРІЯ    
ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ   1 - 12
ТУБЕРКУЛЬОЗ. ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ 1  1 - 4
     
ХІРУРГІЯ    
АНДРОЛОГИЯ И ГЕНИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                    електр. журнал   1 - 4
ВЕСТНИК ХИРУРГИИ им. ГРЕКОВА    
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ   1 - 12
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЙРОХІРУРГІЧНИЙ Ж-Л                      електр. журнал   1
ХИРУРГИЯ 1 - 2  1 - 4
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ 1 2 - 3
ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ   1 - 4
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ   1 - 2
     
МЕДИЧНІ ЖУРНАЛИ РІЗНОЇ ТЕМАТИКИ    
АРХИВЪ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ                              електр. журнал   1 - 6
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  електр. журнал
  1 - 6
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ                              електр. журнал   1 - 2
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я                                            електр. журнал   1 - 4 
ЖУРНАЛ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ            електр. журнал   1 - 3
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТ. МЕДИЦИНИ     електр. журнал   1 - 3
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ   1 - 4
КЛИНИЦИСТ                                                               електр.журнал   1 - 2
ЛІКИ УКРАЇНИ   1 - 8
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС   1 - 4
МЕДИЦИНА БОЛЮ    
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА   1 - 4
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ                                      1 
МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНЖЕНЕРІЯ                      електр.журнал   1 - 2
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ  Ж-Л   1 - 4
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА                                       електр. журнал    
РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ Ж-Л   1 - 12
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ                 електр. журнал  
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ   1 - 2
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС   1 - 6
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ Ж-Л   1 - 6